Μαθήματα 3ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
14 NAOΜE1114 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
15 NAOΜE1215 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 5 ΜΕΥ 4(Θ) 143
16 NAOΜE1216 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 5 ΜΕΥ 4(Θ) 143
17 NAOΜE1217 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
18 NAOΜE1318 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 6 3(Θ), 2(Ε) 156
19 NAOΜE1219 MHXANIKH III
5 ΜΕY 4(Θ) 143
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 25 845