Μαθήματα 4ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
20 NAOΜE1120 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
21 NAOΜE1221 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝIΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(E) 130
22 NAOΜE1222 ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ - ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 5 MΕΥ 4(Θ) 130
23 NAOΜE1223 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
5 ΜΕΥ 4(Θ) 143
24 NAOΜE1224 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(Ε) 143
25 NAOΜE1325 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 24 832