Μαθήματα 5ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
26 NAOΜE1326 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 143
27 NAOΜE1327 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ 5 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 143
28 NAOΜE1328 ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
29 NAOΜE1229 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ EΛΕΓΧΟ 4 ΜΕY 2(Θ), 2(E) 117
30 NAOΜE1130 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 3 ΜΓΥ 3(Θ) 90
31 NAOΜE1331 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 4 ME 2(Θ), 2(E) 104
32 NAOΜE1232 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4 ΜΕY 4(Θ) 117
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 27 857