Μαθήματα 6ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
33 NAOΜE1333 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
34 NAOΜE1334 ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΟΙΟΥ 6 ΜΕ 5(Θ) 169
35 NAOΜE1335 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
36 NAOΜE1342 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
37 NAOΜE1337 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 5 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 143
38 NAOΜE1338 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 25 858