Μαθήματα 7ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
39 NAOΜE1339 ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4 ΜΕ 2(Θ), 2(Ε) 117
40 NAOΜE1340 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
41 NAOΜE1341 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
42 NAOΜE1336 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄
43 NAOΜE1243 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
44 NAOΜE1344 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄
45 NAOΜE1345 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
46 NAOΜE1357 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
47 NAOΜE1247 ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄
48 NAOΜE1248 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
49 NAOΜE1349 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
71 NAOΜE1371 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕ 220
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 18 - 25 855 - 871