Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
50 NAOΜE1350 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΟΥ 6 ΜΕ 5(Θ) 156
51 NAOΜE1351 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6 ΜΕ 5(Θ) 156
52 NAOΜE1362 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6 ΜΕ 5(Θ) 156
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄
53 NAOΜE1253 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
54 NAOΜE1354 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄
55 NAOΜE1266 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
56 NAOΜE1346 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
57 NAOΜE1267 ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄
58 NAOΜE1358 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
59 NAOΜE1359 ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
71 NAOΜE1371 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕ 220
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 18 - 25 805 - 819