Μαθήματα 4ετούς ΠΠΣ

Μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. NAOE1101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 5 ΜΓΥ 4(Θ) 150
2. NAOE1102 ΦΥΣΙΚΗ Ι 5 ΜΓΥ 3(Θ), 2(Ε) 150
3. NAOE1103 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
4. NAOE1104 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD 4 ΜΓΥ 2(Θ), 2(E) 117
5. NAOE1105 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 4 ΜΓΥ 3(Θ) 117
6. NAOE1206 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4 ΜΕΥ 2(Θ), 2(E) 117
7. NAOE1307 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΜΕ 2(Θ) 82
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- - - - - -
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 26 876

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
8 NAOE1108 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 6 ΜΓΥ 5(Θ) 169
9 NAOE1209 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 4 MEY 4(Θ) 117
10 NAOE1110 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 5 ΜΓΥ 3(Θ), 2(Ε) 150
11 NAOE1211 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 5 ΜΕΥ 5(Θ) 150
12 NAOE1212 ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(Ε) 130
13 NAOE1213 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(Ε) 140
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- - - - - - -
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 27 856

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
14 NAOE1114 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
15 NAOE1215 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 5 ΜΕΥ 4(Θ) 143
16 NAOE1216 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 5 ΜΕΥ 4(Θ) 143
17 NAOE1217 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
18 NAOE1318 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 6 3(Θ), 2(Ε) 169
19 NAOE1319 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 5 ΜΕ 2(Θ), 3(Ε) 130
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- - - - - - -
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 26 845

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
20 NAOE1120 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 4 ΜΓΥ 4(Θ) 143
21 NAOE1221 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝIΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(E) 143
22 NAOE1222 ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ - ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 5 MΕΥ 4(Θ) 143
23 NAOE1223 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
24 NAOE1224 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 6 ΜΕΥ 3(Θ), 2(Ε) 169
25 NAOE1325 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ 6 ΜΕ 4(Θ) 130
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- - - - - - -
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 25 810

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
26 NAOE1326 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 6 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 143
27 NAOE1327 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ 5 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 143
28 NAOE1328 ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 6 ΜΕ 4(Θ) 143
29 NAOE1329 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΈΛΕΓΧΟ 5 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 117
30 NAOE1130 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 ΜΓΥ 3(Θ) 169
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
31 NAOE1331 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ME 3(Θ) -
32 NAOE1332 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 4 ΜΕ 3(Θ)
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 22 819

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
33 NAOE1333 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
34 NAOE1334 ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΟΙΟΥ Ι 6 ΜΕ 5(Θ) 169
35 NAOE1335 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6 ΜΕ 4(Θ) 169
36 NAOE1336 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 5 ΜΕ 3(Θ) 143
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1 από 3)
37 NAOE1237 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
38 NAOE1238 ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
39 NAOE1239 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 MEY 4(Θ) 117
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1 από 2)
40 NAOE1340 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
41 NAOE1341 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 22-24 858

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
42 NAOE1342 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
43 NAOE1343 ΠΛΩΤΕΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
44 NAOE1344 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
45 NAOE1345 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
46 NAOE1346 ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4 ΜΕ 2(Θ), 2(Ε) 117
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 από 4)
47 NAOE1347 ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
48 NAOE1348 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
49 NAOE1349 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
50 NAOE1350 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ME 3(Θ) 117
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 25 871

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
51 NAOE1351 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΟΥ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
52 NAOE1352 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 18 ΜΕ - 481
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α ή Β)
ΕΠΙΛΟΓΗ Α
53 NAOE1353 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕ - 234
ΕΠΙΛΟΓΗ B (2 από 4)
54 NAOE1354 ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
55 NAOE1355 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
56 NAOE1356 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4 ME 3(Θ) 117
57 NAOE1357 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 4-12 832