Σωτηρία Δημητρέλλου

   +30  210  538  7353

   sdimitre (at) uniwa.gr

   Γραφείο: Κ11.127

  Ώρες υποδοχής:
Τετάρτη 16:00 – 17:00,
Πέμπτη 11:00 – 12:00

 

   Βιογραφικό σημείωμα

Σωτηρία Δημητρέλλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή των Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτόματου Ελέγχου,  Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2008.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης “Advanced Mechanical Engineering”, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering and Information Technology, University of Sussex, UK, 2001.
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (Bachelor in Mechanical Engineering), Department of Mechanical Engineering, School of Engineering and Information Technology, University of Sussex, UK, 2000.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Εφαρμογές Η/Υ σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίων και σε Τεχνικά Ναυτιλιακά Θέματα

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Εφαρμογές CAD/CAE/CAM σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις πλοίων.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατασκευών με γνώμονα την ποιότητα, το κόστος και το περιβάλλον. Κατασκευαστική εξέλιξη συστημάτων πλοίων.
 • Τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής.
 • Αντίστροφος σχεδιασμός και ψηφιακή αναπαραγωγή προϊόντων.
 • Προηγμένα πολυμερή και σύνθετα υλικά.
 • Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός. Διαχείριση της ενεργειακής επίδοσης πλοίου. Τεχνικό-οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

I. Iakovidis, S. Dimitrellou, G. Orfanos, M. Vlachogiannis, 2024, “Improving the mechanical properties of Glass Reinforced Plastics by slight mechanical compression”, Journal of Physics: Conference Series 2692(1): 012018, https://doi.org/10.1088/1742-6596/2692/1/012018.
S. Dimitrellou, I. Iakovidis, D.-R. Psarianos, 2024, “Mechanical characterization of PLA, PC, and
carbon fiber-reinforced PA specimens fabricated by Fused Deposition Modeling”, Journal of Material Engineering and Performance, Springer, https://doi.org/10.1007/s11665-024-09144-9.
Μ. Serris, P. Petrou, I. Iakovidis, S. Dimitrellou, 2023, “Techno-Economic and Environmental Evaluation of a Solar Energy System on a Ro-Ro Vessel for Sustainability”. Energies, 16, 6523. https://doi.org/10.3390/en16186523.
Stratis, S. Dimitrellou, A. Theodoulidis, 2023, “Re-production of the hull geometry of a traditional Greek boat by using advanced 3D scanning and ship design techniques, 17th Annual Conference of Marine Technology, 14-15 November 2023, Athens, Greece.
S.Ch. Dimitrellou, E. Strantzali, D.-N. Pagonis, G.A. Livanos, 2020, “Retrofit of a Ro-Ro Passenger Ferry to Operate on LNG Fuel: A Greener and Safe Solution for Short-Sea Transportation”. International Conference on Sustainable and Safe Passenger Ships, HIMT & RINA, 4 March 2020, Athens, Greece.
V. Zacharis, S. Dimitrellou, K. Politis, G. Livanos, V. Pagounis, O. Arabatzi, M. Tsakiri, 2019, “The use of geodetic techniques in stability monitoring of floating structures”, 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), 15-17 May 2019, Athens, Greece.
Ch. Dimitrellou, 2018, “Reducing Energy Consumption in Greek School Buildings through Energy-Efficient Design”, Journal of Engineering and Architecture, Vol. 6, No. 2, pp. 1-11. https://doi.org/10.15640/jea.v6n2a4.
E. Strantzali, S. Dimitrellou, K. Aravossis, G.A. Livanos, F. Magana, 2018, “A Methodological Approach for Sustainable Energy Planning in Decentralised Regions: The case of Greek islands”. International Congress on Engineering and Architecture, 14-16 November 2018, Alanya, Turkey.
G.A. Livanos, S. Dimitrellou, E. Strantzali, G. Theotokatos, 2015, “Economic and Environmental Evaluation of an Open-type Ferry Converted to Use LNG Fuel”, International Conference “Shipping in Changing Climates” (SCC 2015), 24 –26 November 2015, Glasgow, United Kingdom.
Theotokatos, G.A. Livanos, S. Dimitrellou, E. Strantzali, D.-N. Pagonis, et. al., 2015, “Design of LNG storage and feeding system for an open type ferry”, 16th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, 21-24 September 2015, Pula, Croatia.

 

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD
 • Μηχανουργικές Kατεργασίες
 • Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ

 

 

Μεταπτυχιακά
 • Προηγμένος Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Συστημάτων Πλοίου