Σωτηρία Δημητρέλλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή των Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτόματου Ελέγχου,  Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2008.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης “Advanced Mechanical Engineering”, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering and Information Technology, University of Sussex, UK, 2001.
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (Bachelor in Mechanical Engineering), Department of Mechanical Engineering, School of Engineering and Information Technology, University of Sussex, UK, 2000.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Εφαρμογές Η/Υ σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίων και σε Τεχνικά Ναυτιλιακά Θέματα

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων/ κατασκευών με γνώμονα την ποιότητα, το κόστος και το περιβάλλον.
 • Ανάλυση και σύνθεση ανοχών.
 • Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για εφαρμογές CAD/CAM/CAE.
 • Ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων, προσθετική κατασκευή, αντίστροφος μηχανολογικός σχεδιασμός.
 • Διαχείριση της ενεργειακής επίδοσης πλοίου.
 • Διαχείριση της ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων – βιοκλιματικός σχεδιασμός.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Theotokatos, G.A. Livanos, S. Dimitrellou, E. Strantzali, D.-N. Pagonis, K. Politis, A. Theodoulides, D. Peirounakis, P. Mizithras, 2015, “Design of LNG storage and feeding system for an open type ferry”, 16th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, 21 – 24 September 2015, Pula, Croatia.

Strantzali, S. Dimitrellou, K. Aravossis, G.A. Livanos, F. Magana, 2018, “A Methodological Approach for Sustainable Energy Planning in Decentralised Regions: The case of Greek islands”, International Congress on Engineering and Architecture, 14-16 November 2018, Alanya, Turkey.

S.Ch. Dimitrellou, E. Strantzali, D.-N. Pagonis, G.A. Livanos, 2020, “Retrofit of a Ro-Ro Passenger Ferry to Operate on LNG Fuel: A Greener and Safe Solution for Short-Sea Transportation”, International Conference “Sustainable and Safe Passenger Ships”, HIMT & RINA, 4 March 2020, Athens, Greece.

S.Ch. Dimitrellou, 2018, “Reducing Energy Consumption in Greek School Buildings through Energy-Efficient Design”, Journal of Engineering and Architecture, Vol. 6, No. 2, pp. 1-11.

S.Ch. Dimitrellou, S.C. Diplaris, M.M. Sfantsikopoulos, 2007, “Cost-competent Tolerancing in CAD”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 35, Nos. 5-6, pp. 519-526.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD
 • Μηχανουργικές Kατεργασίες
 • Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ

 

 

Μεταπτυχιακά
 • Προηγμένος Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Συστημάτων Πλοίου