Διοικητικό προσωπικό

Avatar Woman

Ανδριτσάκη Μαρία

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Avatar Woman

Ταβερναράκη Βαρβάρα

Υπεύθυνη σπουδαστικών θεμάτων

Tηλ.:  +30-210-538-5310