Γεώργιος Χατζηκωνσταντής

Σπουδές

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην επιστημονική περιοχή ΄΄ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ΄΄ , Ε.Α.Π. (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), 2007
  • Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίου GENOVA (Ιταλία), 1980

 

Γνωστικό αντικείμενο

Μηχανές Πλοίου Ι , Μηχανές Πλοίου ΙΙ , Επισκευές Μετασκευές Πλοίων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Παραδοσιακή Ναυπηγική στον Ελλαδικό χώρο
  • Εξελίξεις – βελτιώσεις ων Κανονισμών των Νηογνομώνων
  • Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και εφαρμογές στα πλοία
  • Μελέτη – κατασκευή – επισκευή Επιβατηγών – Οχηματαγωγών πλοίων ανοικτού τύπου , Μελέτη – κατασκευή – επισκευή Επιβατηγών πλοίων , αλιευτικών πλοίων από ναυπηγήσιμη ξυλεία
  • Εξοπλισμός πλοίων ( μελέτη – σχεδίαση – κατασκευή γερανών , βάσεων μηχανών / μηχανημάτων)
  • Μετατροπή προωστήριας εγκατάστασης πλοίων από συμβατικό καύσιμο σε χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

George Hatzikonstandis, “Problems in the construction of Catamaran type boats, and their Treatment”, Journal of Hellenic Association Naval Architects, n. 55/ April – June 1995.

George Hatzikonstandis, “Design of the oil – spill combat ship CLEANMAG 1 – NANCY’’, Technical Report, Journal of Hellenic Association Naval Architects, 2001.

G. Chatzikonstantis, K. Belimbasakis, “Optimization of shipbuilding technology for combat of pollution and the protection of the marine environment”, Journal of Hellenic Association Naval Architects, n. 93, October – December 2004.

G. Chatzikonstantis, G. Theotokatos, K. Belimbasakis, “Optimization of shipbuilding technology for investigation of naval engine control Diesel΄΄, ARCHIMEDES II, Journal of Hellenic Association Naval Architects, n. 93, February 2005.

K.A Belibassakis, G.K. Hatzikonstandis, G. Theotokatos, Ch.N. Stefanakos, S. Sarantopoulos, Th. Gerostathis, Y.G. Georgiou, “New challenges in the education of Naval Architects in TEI of Athens”, WSEAS International Conference on Engineering Education, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 8-10, 2005.

G. Theotokatos, G. Chatzikonstantis, “Measurement and analysis of noise and oscillations in the Department Shipbuilding of TEI Athens”, Chronicles of Naval Engineers, no. vol. 97, December 2005.

Belibassakis, K.A., Chatzikonstandis G., Georgiou Y., “Optimization of naval technology for novel oil – spill combating technique”, submitted for presentation in 12th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean IMAM 2007, Varna, Boulgaria.

 

Βιβλία

Χατζηκωνσταντής, Γ.Κ., ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε. , 978-618-5495-94-7 , 2022, 2η

Χατζηκωνσταντής, Γ.Κ., ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε., 978-618-217-015-1, 1η

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
  • Ναυπηγικό Σχέδιο και Αρχές CASD
  • Ναυπηγικό Κατασκευαστικό Σχέδιο