Δημήτριος Κουμπογιάννης

Κουμπογιάννης Δημήτριος (βιογραφικό)

   +30  210  538  5390

   dkoubog@uniwa.gr

  Γραφείο: Κ10.132

  Ώρες υποδοχής:
Δευτέρα 14:00 – 15:00,
Παρασκευή 13:00 – 14:00

 

   Βιογραφικό σημείωμα

Δημήτριος Κουμπογιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 1998.
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 1992.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Ατμολέβητες – Θερμικές Στροβιλομηχανές

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων για την αριθμητική προσομοίωση ροών σε εφαρμογές Μηχανικού, τη μοντελοποίηση χαμηλής τάξης (Reduced Order Modelling), τον έλεγχο ροών (flow control).
 • Μελέτη φαινομένων ροής, μετάδοσης θερμότητας, αλληλεπίδρασης ρευστού-στερεής κατασκευής και αξιολόγηση διατάξεων συγκομιδής ενέργειας, μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων.
 • Βέλτιστη σχεδίαση αεροδυναμικών μορφών και συνιστωσών ενεργειακών εγκαταστάσεων, με χρήση αριθμητικών προσομοιώσεων, αιτιοκρατικών ή στοχαστικών τεχνικών βελτιστοποίησης και τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης.
 • Μοντελοποίηση διατάξεων ενεργειακής μηχανολογίας και συνιστωσών τους με στόχο τη μελέτη και αξιολόγηση της λειτουργικής τους συμπεριφοράς (εκμετάλλευση απόβλητης θερμότητας, εγκαταστάσεις συνδυασμένου κύκλου με συμβατικό ή οργανικό κύκλο Rankine, υγροποίηση φυσικού αερίου μέσω αντίστροφου κύκλου Brayton, εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας υπεκρίσιμου κύκλου CO2).
 • Κατανάλωση (λειτουργικής και ενσωματωμένης) ενέργειας και αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα CO2 στην ανάλυση κύκλου ζωής κτηρίων, πλοίων και των ενεργειακών τους συστημάτων.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

D.G. KOUBOGIANNIS, V.P. ILIADIS and K.C. GIANNAKOGLOU: “A Parallel CFD Tool to Produce Faulty Blade Signatures for Diagnostic Purposes”, ASME Paper 98-GT-169, 43rd ASME Gas Turbine & Aeroengine Congress and Exhibition, Stockholm, June 2-5, 1998.

G.I. TSOURAKIS, D.G. KOUBOGIANNIS and K.C. GIANNAKOGLOU: “Transition and Heat Transfer Predictions in a Turbine Cascade at Various Free-stream Turbulence Intensities through a One-Equation Turbulence Model”, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 38, 1091-1110, 2002.

D.G. KOUBOGIANNIS, A.N. ATHANASSIADIS and K.C. GIANNAKOGLOU: “One- and Two-Equation Turbulence Models for the Prediction of Complex Cascade Flows Using Unstructured Grids”, Computers & Fluids, 32, 403-430, 2003.

N.K. LAMBROPOULOS, D.G. KOUBOGIANNIS and K.C. GIANNAKOGLOU: “Acceleration of a Navier-Stokes Equation Solver for Unstructured Grids Using Agglomeration Multigrid and Parallel Processing”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193, pp. 781-803, 2004.

M.K. KARAKASIS, D.G. KOUBOGIANNIS and K.C. GIANNAKOGLOU: “Hierarchical Distributed Evolutionary Algorithms in Shape Optimization”, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 53(3), pp.455-469, 2007.

AGGELOGIANNAKI, H. SARIMVEIS and D.G. KOUBOGIANNIS, “Model Predictive Temperature Control in Long Ducts by Means of a Neural Network Approximation Tool”, Applied Thermal Engineering, Vol. 27, Issues 14-15, October 2007, pp. 2363-2369, 2007.

VRAHLIOTIS, D.G. KOUBOGIANNIS, Th. PAPPOU, S. BITZARAKIS and S. TSANGARIS, “CFD Prediction of wind loads on a tall building”, 10th HSTAM International Congress in Mechanics, Chania 25-27 May 2013, Greece.

BONIS, H. SARIMVEIS and D.G. KOUBOGIANNIS, “Optimal Control of Vortex Shedding using Detailed Models”, Proceedings of the 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, 12–15 July, 2015, Greece.

E.G. KARVELAS, D.G. KOUBOGIANNIS, A. HATZIAPOSTOLOU and I.E. SARRIS, “The effect of anode bed geometry on the hydraulic behavior of PEM fuel cells”, Renewable Energy, 9, pp. 269-279, 2016.

D.G. KOUBOGIANNIS, “Parametric CFD study of micro-energy harvesting in a flow channel exploiting vortex shedding”, Open Engineering, 6, 135–144, 2016.

LAMPROPOULOS, D. KOUBOGIANNIS and K. BELIBASSAKIS, “Numerical Simulation of Flapping Foil Propulsion”, 11th HSTAM International Congress on Mechanics, Athens, 27 – 30 May, 2016, Greece.

D.G. KOUBOGIANNIS, G. SYNGROS and C.A. BALARAS, “Calculated embodied energy                 intensity of construction materials in typical Hellenic dwellings”, Journal of Civil Engineering        and Architecture Research, vol. 4(4), pp.1975-1983, 2017.

KARVOUNIS, D.G. KOUBOGIANNIS and A. HATZIAPOSTOLOU, “Numerical and experimental study of forced-circulation water flow characteristics in a solar collector manifold”, Energies, Special Issue “Alternative Sources of Energy Modeling and Automation”, 12(8), 1431; https://doi.org/10.3390/en12081431, 2019.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Θερμοδυναμική
 • Ατμολέβητες, Ατμοστρόβιλοι, και Εφαρμογές στη Ναυτική Μηχανολογία
 • Ψύξη – Κλιματισμός
 • Ειδικά Κεφάλαια Θερμικών Στροβιλομηχανών

 

Μεταπτυχιακά