Θωμάς Μαζαράκος

Επίκουρος Καθηγητής

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή των Θαλάσσιων Κατασκευών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2010.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2006.
 • Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2004.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φαινόμενα αλληλεπίδρασης θαλάσσιων κυματισμών και κατασκευών τυχαίας γεωμετρίας μεγάλων διαστάσεων.
 • Ανάπτυξη μεθόδων για τον υπολογισμό των διατμητικών δυνάμεων σε διάφορα κατασκευαστικά σημεία των θαλάσσιων κατασκευών.
 • Δευτεροτάξια υδροδυναμική απόσβεση σε επιπλέουσες αγκυρωμένες κατασκευές.
 • Συγγραφή και ανάπτυξη κωδίκων Η/Υ στην υδροδυναμική ανάλυση πλωτών ωκεάνιων κατασκευών βασισμένες στη θεωρία δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μεθόδων για την αλληλεπίδραση σώματος – κύματος με μικρή πρόσω ταχύτητα.
 • Ανάλυση αγκυρωμένων πλωτών κατασκευών πολλαπλών χρήσεων για εκμετάλλευση αιολικών και κυματολογικών πηγών ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα.
 • Διεξαγωγή πειραμάτων και ανάλυση πειραματικών δεδομένων.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Mazarakos T.P., Tsaousis T.D., Mavrakos S.A., Chatjigeorgiou I.K. (2022), Analytical Investigation of Tension Loads Acting on a TLP Floating Wind Turbine, Journal of Marine Science and Engineering 10 (3), 318, https://doi.org/10.3390/jmse10030318.

Mazarakos T.P., Soukissian T., Mavrakos S.A. (2021), Hydrodynamic and Wind/Wave Energy Calculations of a Floating Wind Turbine System in the Mediterranean Sea. 14th European Wave and Tidal Energy Conference Series (14th EWTEC), 5 – 9 September, Plymouth, UK.

Mazarakos, T.P., Manolas D.I., Mavrakos, S.A., (2021), Design and Hydro-aero-elastic Modeling of a Multi Leg Mooring Concept for Floating Wind Turbine Applications. Sixteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER’ 2021), May 5 – 7, 2021,   Grimaldi Forum, Monaco.

Mazarakos T.P., Mavrakos S.A. (2020). Mean Second-Order Wave Drift Forces Contour of a Floating Structure Concept for Wind Energy Exploitation, 4th International Conference on Renewable Energies Offshore (RENEW 2020), 12 – 15 October 2020, Lisbon, Portugal.

Mazarakos T.P., Konispoliatis D., Katsaounis G., Polyzos S., Manolas D., Voutsinas S., Soukissian T., Mavrakos S..A. (2019). Numerical and Experimental Studies of a Multi-Purpose Floating TLP Structure for Combined Wind and Wave Energy Exploitation, Mediterranean Marine Science, Vol. 20 (4): 745-763 (DOI: http://dx.doi.org/10.12681/mms.19366).

Chatjigeorgiou I.K., Chatziioannou K., and Mazarakos T.P. (2019). Near trapped-modes in a long array of truncated circular cylinders, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering. Vol. 165 (1), ISSN (print): 0733-950X | ISSN (online): 1943-5460, (https://doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000495).

Mazarakos T.P. and Mavrakos S.A. (2018). Second Order Wave Drift Damping of a TLP Floating Structure Concept for Combined Wind and Wave Energy, 3rd International Conference on Renewable Energies Offshore, (RENEW 2018), 8 – 10 October 2018, Lisbon, Portugal.

Mazarakos T.P. and Mavrakos S.A. (2017). Experimental Investigation On Mooring Loads And Motions Of A TLP Floating Wind Turbine, Special Session on Offshore and Marine Renewable Energy: Conversion and Transmission, Twelfth International Conference on Ecological Vehicles & Renewable Energies, (EVER’ 2017), April 11 – 13, 2017, Grimaldi Forum, Monaco.

Mazarakos T.P. (2016). Ship design and scientific platforms, Part I – Ships, 7th FerryBox Workshop, 7 – 8 April, Heraklion – Crete, Greece.

Tsokos – Pappas A., Giftopoulos S. and Mazarakos, T.P. (2015). Conceptional and Practical Ship Design of a Hospital Ship – An architectural approach of a conversion from ferry, 18th International Conference on Ships and Shipping Research (NAV 2015), 24 – 26 June, Lecco, Italy.

Mazarakos T.P. and Mavrakos S.A. (2012). Wave current interaction on a vertical truncated cylinder floating in finite depth waters, Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment Vol. 227 (3) pp. 243 – 255, ISSN 1475-0902.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου
 • Δυναμική και Ταλαντώσεις Ναυπηγικών Κατασκευών
 • Αγκυρώσεις Πλωτών Κατασκευών
 • Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών