Τεχνολογία Προστασίας από την Διάβρωση

Τίτλος: Τεχνολογία Προστασίας από την Διάβρωση
Κωδικός μαθήματος: ΜΠ10
Συντονιστές: Γεώργιος Λιβανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταματίνα Θεοχάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6

Σκοπός

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η λεπτομερής μελέτη και ανάλυση των φαινομένων θραύσης και διάβρωσης που εμφανίζονται στη κατασκευή του πλοίου. Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογούν τα επίπεδα διάβρωσης και ρωγμών που εμφανίζονται στα πλοία, τις μεθόδους μείωσης και την αποτελεσματικότητα τους. Θα αποκτήσουν συστηματική γνώση των μηχανισμών γένεσης και διάδοσης των ρωγμών επί πλοίου και να συστήνουν τρόπους περιορισμού.

 

Περιγραφή

 

Συνοπτικά, το προτεινόμενο μάθημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 

 • Ναυπηγικά Υλικά. Απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Χάλυβες: Είδη χαλύβων, δοκιμές προδιαγραφόμενες από τους Νηογνώμονες, ποιότητες ναυπηγικών χαλύβων, χάλυβες ειδικών χρήσεων. Αλουμίνιο και κράματα αυτού: Ιδιότητες κραμάτων αλουμινίου, κράματα αλουμινίου για ναυπηγική χρήση, μελέτη και κατασκευή σκαφών από αλουμίνιο.
 • Θραύση μετάλλων. Ψαθυρή θραύση: Δοκιμές υπολογισμού δυσθραυστότητας, κριτήρια αποφυγής θραύσης. Θραύση από κόπωση: Κόπωση υψηλής συχνότητας – χαμηλής τάσης, κόπωση χαμηλής συχνότητας – υψηλής τάσης. Σχάση κατά φυλλώσεις: Μηχανισμός της σχάσης, έλεγχος της σχάσης κατά φυλλώσεις.
 • Προστασία από διάβρωση. Βασικά στοιχεία της θεωρίας της διάβρωσης. Θεωρητική προσέγγιση – εξήγηση του φαινομένου (ηλεκτροχημική θεώρηση, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, ηλεκτροχημικό κελί, γαλβανικό κελί, πρότυπο δυναμικό ηλεκτροδίου, ηλεκτροχημική σειρά στοιχείων, εξίσωση Nernst, ηλεκτρόδια αναφοράς, κτλ). Μελέτη του ρυθμού διάβρωσης (κινητική) – μετρήσεις ρεύματος και δυναμικού διάβρωσης, υπολογισμοί. Μέθοδοι πρόληψης και τρόποι προστασίας από την διάβρωση.

 

Βιβλιογραφία

 

 1. Β.Ι. Παπάζογλου, «Ναυπηγική Τεχνολογία (Σημειώσεις)», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.
 2. Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, Προστασία από τη διάβρωση, Χρώματα – Βερνίκια, ΟΕΔΒ, 1985.
 3. Ν. Κουλουμπή, Διάβρωση και Προστασία, Αθήνα, 1999.
 4. Δ.Κ. Υφαντής, Υλικά – Διάβρωση και Προστασία, Αθήνα, 2003.
 5. Κ. Σαββάκης, Χημική Τεχνολογία – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντολογική Τεχνολογία, εκδ. Ζήτη, Θεσ/κη, 2002.
 6. Θ. Σκουλικίδης, Διάβρωση και Προστασία, Αθήνα, 1985.
 7. Δ.Α. Γιαννακουδάκης, Ηλεκτροχημικές Εφαρμογές, Θεσ/κη, 1987.
 8. Ι.Α. Μουμτζής, Δ.Π. Σαζού, Ηλεκτροχημεία, Β΄ Έκδοση, Εκδ. Ζήτη, Θεσ/κη, 1994.
 9. Αγγ. Λεκάτου, Η διάβρωση και Προστασία των μετάλλων με απλά λόγια, Εκδ. Νημερτίς, Κρήτη, 2013.
 10. The electrochemistry of Corrosion, D.L.Piron, Houston, TX: National Association of Corrosion Engineers, 1991.
 11. Corrosion Engineering, M.G. Fontana, N.D. Greene, 2nd edition, Inernational Student Edition, 1983.
 12. Basic corrosion technology for scientists and engineers, E. Mattsson, Chichester: E. Horwood; N. York: Halsted Press, 1989.
 13. Corrosion basics: an introduction, Nace Publication, Houston, 1984.
 14. Corrosion Science and Technology, D. Talbot, J. Talbot, Boca Raton: CRC Press, 1998.
 15. The basics, E. Verink, Nace International, Houston, 1994.
 16. Corrosion for science and engineering, K. Trethewey, J. Chamberlain, Harlow: Longman Scientific & Technical, 1995.
 17. OʼM. Bockris, A.K.N. Reddy, Modern Electrochemistry, Plenum Press, 1974.
 18. Schumacher, Seawater Corrosion Handbook, Noyes Publications, (1979)
 19. A.J. Fletcher, Computational Techniques for Fluid Dynamics, Vol. 1: Fundamental and General Techniques, Springer, 1991.