Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

Τίτλος: Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Κωδικός μαθήματος: ΜΠ11
Συντονιστές: Σωτηρία Δημητρέλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6

Σκοπός

 

Η Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική αναφέρεται στην κατανόηση των σύγχρονων αρχών της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής, με έμφαση στην ανάλυση, εμβάθυνση και λήψη κρίσιμων αποφάσεων διοίκησης που συνδέονται με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές εκείνες τις γνώσεις που θα ενισχύσουν την αναλυτική και συνθετική ικανότητά τους και απαιτούνται για την κατανόηση: α) της εφαρμογής οικονομικών εργαλείων προς λύση προβλημάτων στο τομέα της ναυτιλίας, β) της ανάλυσης και λήψης αποφάσεων στις επιμέρους ναυτιλιακές αγορές, γ) της χρηματοδότησης ναυτιλιακών έργων και επενδύσεων σε πλοία, δ) της εκτίμησης εσόδων/εξόδων και της ανάλυσης χρηματοοικονομικής απόδοσης των επενδύσεων και ε) της διαχείρισης κινδύνων (ρίσκου) στο τομέα της ναυτιλίας.

 

Περιγραφή

 

Συνοπτικά, το προτεινόμενο μάθημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 

 • Βασικά Χαρακτηριστικά Ναυλαγορών
 • Στρατηγικές Επενδυτικές Αποφάσεις
 • Χρηματοδότηση Ναυτιλιακών Επενδύσεων
 • Ναυτιλία και Διεθνείς Κεφαλαιαγορές
 • Τραπεζική Χρηματοδότηση & Πιστωτικός Κίνδυνος
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές στη Ναυτιλία
 • Διαχείριση Κινδύνων στη Ναυτιλία
 • Εταιρική Διακυβέρνηση

 

Το θεωρητικό μέρος που περιγράφηκε θα συμπληρώνεται με πρακτικό μέρος κατά το οποίο θα πραγματοποιούνται: α) μελέτες περιπτώσεων και αναφορές σε επιτυχημένες πρακτικές ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) μελέτες χρηματοοικονομικών καταστάσεων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, γ) εκπαιδευτικές ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, συνεργασίας και λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

 

Βιβλιογραφία

 

 1. Grammenos, C. Th. (ed.) (2010, 2nd ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business, LLP, London.
 2. Harwood, S. (2008, 3rd ed.), Shipping Finance, Euromoney Books, London.
 3. Stokes, P. (1997), Ship Finance: Credit Expansion and the Boom-Bust Cycle, LLP, London.
 4. Stopford, M. (2009, 3rd ed.), Maritime Economics, Routledge, New York.
 5. Syriopoulos, T. (2007), Chapter 6: Financing Greek Shipping – Modern Instruments, Methods and Markets, in: Maritime Transport – The Greek Paradigm (A. Pallis, ed.), Research Transportation Economics, Vol. 21, Elsevier Publications, London.