Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Τίτλος: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Κωδικός μαθήματος: ΜΠ12
Συντονιστές: Σταματίνα Θεοχάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μιχάλης Σέρρης, Λέκτορας
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4

Σκοπός

 

Το μάθημα φιλοδοξεί να δώσει στον μεταπτυχιακό φοιτητή – υποψήφιο ερευνητή τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει μεθοδικά στην μελέτη και διεξαγωγή μιας ερευνητικής εργασίας, εκτός από την οποιαδήποτε επαρκή κατά τα άλλα θεωρητική του κατάρτιση. Συνδέει τα θεωρητικά προβλήματα με πρακτικά ζητήματα που τυχόν θα συναντήσει, όταν αναλάβει την διεξαγωγή της διπλωματικής του εργασίας και αποτελεί ένα χρηστικό οδηγό, που θα του δώσει στη συνέχεια την δυνατότητα να πορευτεί μόνος του μέσα στην ερευνητική περιπέτεια, αναζητώντας με αισιοδοξία αλλά και ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια επιστημονική εργασία.

 

Περιγραφή

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις Βασικές έννοιες της Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας, τα είδη Επιστημονικών Ερευνών, ζητήματα που αφορούν την Επιλογή θέματος και την πορεία μιας ερευνητικής εργασίας, την μέθοδο της Επισκόπησης βιβλιογραφίας σχετικά με ένα θέμα εργασίας, την ανάπτυξη των Μεθόδων παραπομπών στις πηγές πληροφοριών, ανάλυση θεμάτων δεοντολογίας & ηθικής στην επιστημονική έρευνα, ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τα κίνητρα του ερευνητή για την επιστημονική έρευνα και μια σειρά από Εφαρμογές, όπως: Η βιβλιογραφική μέθοδος έρευνας, Η μέθοδος της παρατήρησης, του ερωτηματολογίου, της συνέντευξης, Η μέθοδος του πειράματος. Στα πλαίσια του πρακτικού – εμπειρικού μέρους του μαθήματος, μπορούν να προσκληθούν ομιλητές για παρουσίαση ενδεικτικών θεμάτων.

 

Βιβλιογραφία

 

  1. Howard, J Sharp, Η επιστημονική μελέτη: οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών. Gutenberg, Αθήνα (1996).
  2. W. Creswell, Research Design: qualitative, and mixed methods approaches, 4rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage (2014).
  3. Bell, Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας, Μεταίχμιο, Αθήνα, (2007).
  4. Ι. Παρασκευόπουλος, Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, Αθήνα, (1993)
  5. Δημητρόπουλος Ε., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας, εκδ.¨Έλλην¨, (2001).
  6. Brian Wilson, Systems Concepts, Methodologies and Applications, Wiley, (1998).