Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Τίτλος: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Κωδικός μαθήματος: ΜΠ6
Συντονιστές: Σωτηρία Δημητρέλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 5

Σκοπός

 

Η ναυτιλιακή βιομηχανία διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν δύσκολη την αυτόματη εφαρμογή των κλασικών θεωριών της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική επίδραση των ναυλαγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι διάφορες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, καθώς και άλλους παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η πολυεθνικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, ο έντονος ανταγωνισμός, το μάθημα αυτό σκοπεύει στην προσαρμογή και ανάλυση των αναλυτικών εργαλείων οργάνωσης και διοίκησης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις,

Με την εκπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα ενισχύσουν την αναλυτική/συνθετική ικανότητα τους και κατ’ επέκταση θα κατανοήσουν: α) τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας τους, β) την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και τις ιδιαιτερότητές της, γ) τις σύγχρονες θεωρίες και εργαλεία του Ναυτιλιακού Μάνατζμεντ και δ) τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

 

Περιγραφή

 

Συνοπτικά, το προτεινόμενο μάθημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Η ναυτιλιακή επιχείρηση και το περιβάλλον λειτουργίας της
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στη ναυτιλιακή επιχείρηση
 • Οι λειτουργίες της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • Η οργάνωση της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • Τμηματοποίηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού πλοίων
 • Οργανωσιακή κουλτούρα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Διαχείριση Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Ευθύνης στη ναυτιλιακή επιχείρηση
 • Η εξωτερίκευση λειτουργιών στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το θεωρητικό μέρος που περιγράφηκε θα συμπληρώνεται με πρακτικό μέρος κατά το οποίο θα πραγματοποιούνται: α) μελέτες περιπτώσεων και αναφορές σε επιτυχημένες πρακτικές ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) εκπαιδευτικές ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, συνεργασίας και λήψης διοικητικών αποφάσεων, γ) εκπόνηση εργασιών σε εξειδικευμένα θέματα Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

 

Βιβλιογραφία

 

 1. Θεοτοκάς Γ. (2011), Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα
 2. Θεοτοκάς Γ.– Χαρλαύτη Τζ. (2007), Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα
 3. Θεοτοκάς Γιάννης, Λεκάκου Μαρία, Πάλλης Θάνος, Συριόπουλος Θεόδωρος, Τσαμουργκέλης Γιάννης (2008), Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα. Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 270 σελ.
 4. Fafaliou, R., Lekakou, M., & Theotokas, I. (2005) “Is the European shipping industry aware of corporate social responsibility? The case of the Greek-owned short-sea shipping companies”, Marine Policy, vol. 30, no. 4, pp. 412-419
 5. Frankel, Ε.G., (1989), “Strategic planning applied to shipping and ports”, Maritime Policy and Management, 16 (2), 123-132.
 6. King, J, – Mitroussi, K., (2003), “Third party ship management: A Greek perspective”, Maritime Economics and Logistics, 5, 301-310
 7. Lagoudis I.N, – Theotokas, I. (2007), «Competitive advantage in the Greek shipping industry: A supply chain management approach», in Pallis, A., Maritime Transport: The Greek Paradigm, Elsevier, Research in Transportation Economics, vol. 21, 95-120
 8. Papadimitriou, G., Progoulaki, M. and Theotokas, I., (2005) “Manning strategies in shipping: the role of outsourcing”, Proceedings of International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, Contemporary developments in shipping: efficiency, productivity, competitiveness, Cyprus
 9. Progoulaki, Μ. (2011), Managing Multicultural Human Resources: integrated management practices and strategies for competitive advantage, in M.F. Rizzo and A. Gallo (eds.), Human Capital and Resources: Developments, Management and Strategies, NY: Nova Publishers (pp. 1-32).
 10. Progoulaki, M. and Roe, M. (2011), Dealing with culture in a socially responsible manner: a focus on the maritime industry. WMU Journal of Maritime Affairs, 10: 7-23.
 11. Progoulaki M. – Theotokas I. (2010), «Human Resource Management and competitive advantage: an application of Resource-Based View in the shipping industry», Marine Policy, vol.34, no.3, 575-582
 12. Pun K., R.C.M. Yam and W.G.Lewis, “Safety Management System registration in the shipping industry”, International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 20, no. 6, 2003, 704-721
 13. Rich, C.A., (1978), “Corporate planning in shipping: relating theory to practice. Part 2: Corporate strategy” Maritime Policy and Management, 5,  39-50.
 14. Thanopoulou, H.A, (2002), Shipping Investment: an essay on constraints, risk and attitudes. Chapter 28 in Grammenos, C. ed. The Handbook of Maritime Economics and Business. London: Lloydʼs of London Press. pp.623-641.
 15. Theotokas I. – Progoulaki M. (2007), «Cultural diversity, manning strategies and management practices in Greek shipping», Maritime Policy and Management, vol.34, no. 4, 383-403