Προηγμένος Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Συστημάτων Πλοίου

Τίτλος: Προηγμένος Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Συστημάτων Πλοίου
Κωδικός μαθήματος: ΜΠ9
Συντονιστές: Σωτηρία Δημητρέλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θεόδωρος Γεροστάθης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6

Σκοπός

 

Στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τρισδιάστατο σχεδιασμό βιομηχανικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών προϊόντων, παρέχοντάς τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν στις αρχές, μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού, ώστε να είναι ικανοί να παράγουν τρισδιάσταστα μοντέλα και να τα αξιολογούν σε τεχνικό επίπεδο εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Μηχανικής και της Ναυπηγικής.

 

Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται έμφαση:

 • Στα σύγχρονα συστήματα ανάπτυξης προϊόντων με τη βοήθεια υπολογιστή CAD/CAE/CAM/RP/VR/RE.
 • Στις κύριες μεθόδους αναπαράστασης στερεών.
 • Στο γεωμετρικό σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή (αναπαράσταση και σχεδιασμός καμπύλων και επιφανειών)
 • Στην εφαρμογή των βασικών αρχών της Μηχανικής και της Ναυπηγικής στην τρισδιάστατη σχεδίαση.
 • Στην ανάλυση και αξιολόγηση, σε τεχνικό επίπεδο, των τρισδιάστατων παραμετρικών μοντέλων.

 

Περιγραφή

 

 • Συνοπτικά, το μάθημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
 • Βασικές αρχές συστημάτων CAD/CAM/CAE
 • Συστήματα γεωμετρικής μοντελοποίησης
 • Αναπαράσταση καμπύλων
 • Αναπαράσταση επιφανειών
 • Ανάλυση – βελτιστοποίηση προϊόντος
 • Μέθοδοι παραγωγής (CAM/CNC, μη συμβατικές μέθοδοι, προσθετική κατασκευή).
 • Αντίστροφος σχεδιασμός και μεθοδολογίες τρισδιάστατης σάρωσης

 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα διεξαχθούν εργασίες και ασκήσεις εστιασμένες στον προηγμένο 3D σχεδιασμό με εξειδικευμένα λογισμικά CAD/CAE/CAM (όπως Fusion360, Rhinoceros/Grasshopper, ANSYS):

 • Παραμετρικός σχεδιασμός.
 • Θερμική και στατική ανάλυση.
 • Προγραμματισμός κατεργασίας προϊόντος και ανάπτυξη μεταλλικών ελασμάτων σκάφους.

 

Βιβλιογραφία

 

 1. Συστήματα CAD/CAM & Τρισδιάσταση μοντελοποίηση, 2η έκδοση, Ν. Μπιλάλης, Εμ. Μαραβελάκης, Εκδόσεις Κριτική.
 2. Βασικές αρχές συστημάτων CAD/CAM/CAE, Kunwoo Lee, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 3. 3D Σχεδίαση & Υπολογισμοί με το Rhino 3D, Κ. Κώστας, Εκδόσεις daVinci.
 4. Solid Modelling and CAD Systems, How to Survive a CAD System, IanStroud, Hildegarde Nagy, 2011,Elsevier.
 5. e-Design: Computer-Aided Engineering Design,1st Edition, Kuang-Hua Chang, 2015, Elsevier.
 6. Computational Ship Design, Myung-Il Roh, Kyu-Yeul Lee, 2018, Springer.