ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1104
  • Εξάμηνο σπουδών: 1ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΓΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ), 2(Ε)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP162/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Δημητρέλλου, Ι. Παπαντωνίου


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχέδιο. Κατηγορίες Μηχανολογικού Σχεδίου. Διεθνή πρότυπα και κανονισμοί σχεδίασης. Μεγέθη χαρτιού. Όργανα σχεδίασης. Kλίμακες σχεδίασης. Είδη και πάχη γραμμών σχεδίασης. Υπομνήματα. Γεωμετρικές Κατασκευές. Χρήση οργάνων. Είδη προβολής και προβολικά επίπεδα. Ανάπτυγμα 6 εδρών. Σχέδιο όψεων. Αξονομετρικό σχέδιο. Βοηθητικές όψεις. Δημιουργία σχεδίων όψεων από στερεά μοντέλα. Τομές: Είδη, χρήση και συμβάσεις δημιουργίας τομών. Πλήρης τομή, Ημιτομή, Μερική τομή, Περιστροφή του επιπέδου τομής. Διαστασιολόγηση. Κανόνες. Σύμβολα. Ανάγνωση κατασκευαστικών σχεδίων. Σπειρώματα. Ονοματολογία. Σχεδίαση. Τυποποιημένα σπειρώματα. Κοχλιοτομημένες οπές. Κοχλίες. Περικόχλια. Κοχλιοσυνδέσεις. Ανοχές διαστάσεων. Ανοχές γεωμετρίας. Συναρμογές άξονα – τρύματος. Ποιότητες κατασκευής. Κατηγορίες ανοχών. Τραχύτητα επιφανειών. Εισαγωγή στη σχεδίαση στοιχείων μηχανών, π.χ. σφήνες-πολύσφηνα, πείροι, παράκυκλοι, ασφαλιστικά συνδέσεων, ήλοι, συγκολλήσεις, ελατήρια, οδοντωτοί τροχοί, έδρανα κύλισης και ολίσθησης. Τυποποιημένα στοιχεία μηχανών. Εισαγωγή στην κατανόηση μηχανολογικών σχεδίων συναρμολογημένων συνόλων. Εισαγωγή στη μηχανολογική τρισδιάστατη σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή: Mechanical Computer Aided Design (MCAD). Σχετικές εντολές/ λειτουργίες σχεδίασης συστημάτων CAD. Εργαστήριο : Εργαστηριακές ασκήσεις σχεδίασης σκαριφημάτων, συμβατικής σχεδίασης (σχέδιο όψεων, αξονομετρικό σχέδιο, τομές, κοχλιοσυνδέσεις), δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση με χρήση Autodesk AutoCAD.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎