ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ


Γενικά στοιχεία


 • Τίτλος: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
 • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1110
 • Εξάμηνο σπουδών: 2ο
 • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΓΥ1
 • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ), 2(Ε)2
 • Μονάδες ECTS: 6
 • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA201/
  https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP135/
 • Διδάσκοντες καθηγητές: Μ. Σέρρης και Ε. Δρακάκη, Ν.Σγούρος, Ε.Μελάς


Περιεχόμενο Μαθήματος


1) Ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. 2) Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. Διηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, Πυκνωτές. 3) Κινούμενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύμα, νόμος του Ohm. Πεδία κινουμένων φορτίων. Μαγνητικό πεδίο. Δύναμη Lorentz. 4) Νόμοι του Amper και των Biot-Savart. Επαγωγή. Νόμος του Faraday. Κυκλώματα εναλλασσομένων ρευμάτων. 5) Ρεύμα μετατόπισης και εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ασκήσεις: Επιλύονται προβλήματα σχετικά με την διδακτέα ύλη της θεωρίας. Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους. Πειράματα με ηλεκτρικό πεδίο και ηλεκτρικά κυκλώματα. Νόμοι του Ohm, μέτρηση ειδικής αντίστασης αγωγών. Παρακολούθηση μεταβατικών φαινομένων, φόρτιση πυκνωτή. Μέτρηση αντιστάσεων και χωρητικοτήτων με τη γέφυρα Wheatstone. Μετρήσεις με παλμογράφο. Μελέτη φωτοκύτταρου.


Περίγραμμα μαθήματος
 1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

 2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎