ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD


Γενικά στοιχείαΠεριεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία: Εισαγωγικές έννοιες και ονοματολογία πλοίου (ορισμός βασικών μερών πλοίου, ορισμός κυρίων διαστάσεων πλοίου, συντελεστές γάστρας). Γεωμετρική απεικόνιση της γάστρας του πλοίου. Παρουσίαση σχεδίου ναυπηγικών γραμμών: συμβολισμοί, μεθοδολογία σχεδίασης, μορφές πλώρης, μορφές πρύμνης. Μέθοδοι σχεδίασης ναυπηγικών γραμμών. Εκλογή κύριων διαστάσεων πλοίου, συντελεστών γάστρας, λόγοι κύριων διαστάσεων. Οικογένειες συστηματικών σειρών: περιγραφή, σχεδίαση ναυπηγικών γραμμών από δεδομένα συστηματικής σειράς. Παραδείγματα χρήσης σχεδίου ναυπηγικών γραμμών. Εργαστήριο: Εκπόνηση σχεδίου ναυπηγικών γραμμών με την παραδοσιακή μέθοδο (σχεδίαση με το χέρι σε κατάλληλο χαρτί σχεδίασης). Ασκήσεις/παραδείγματα χρήσης σχεδίου ναυπηγικών γραμμών. Εισαγωγή και αναλυτική παρουσίαση προγράμματος ηλεκτρονικής σχεδίασης των ναυπηγικών γραμμών ενός πλοίου. Εκπόνηση σχεδίου ναυπηγικών γραμμών με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σχεδίασης στις δύο διαστάσεις.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎