ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1215
  • Εξάμηνο σπουδών: 3ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP118/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Γ. Λιβανός


Περιεχόμενο Μαθήματος


Στοιχεία συνδέσεως (κοχλίες, ήλοι). Υπολογισμοί, προένταση κοχλιών. Ροπή σύσφιξης κοχλιών. Στοιχεία μεταφοράς ισχύος. Άτρακτοι, (αντοχή, παραμόρφωση ατράκτου, κρίσιμη ταχύτητα). Σφήνες, πολύσφηνα, ιμάντες, τροχαλίες, αλυσίδες. Εξαρτήματα για ανύψωση φορτίων (εύκαμπτα και χαλύβδινα καλώδια, ιδιότητες, υπολογισμός. Τροχαλίες και τύμπανα χαλύβδινων καλωδίων). Σύνδεσμοι ισχύος (κόμπλερ, μηχανικοί και υδραυλικοί συμπλέκτες). Οδοντωτοί τροχοί (μοντούλ οδόντωσης, βασικός νόμος της οδόντωσης, μορφή οδόντα, κατασκευή εξελιγμένης καμπύλης, αντοχή και υπολογισμός οδόντωσης). Έδρανα κύλισης και ολίσθησης (περιγραφή, τύποι, λίπανση, επιλογή). Ελατήρια (περιγραφή, τύποι, υπολογισμοί). Δοχεία υπό πίεση (υπολογισμοί σχεδίασης). Βασικές αρχές ταλαντώσεων και δυναμικής αξονικού συστήματος πλοίου. Ευθυγράμμιση αξονικού συστήματος πλοίου. (Υπολογισμός αντιδράσεων στα έδρανα, κατάρτιση σχεδίου ευθυγράμμισης). Σχεδίαση Ναυτικού Μειωτήρα Προωστήριας Εγκατάστασης Πλοίου.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μηχανική ΙΙ (ΝΑΟΜΕ 1211)


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎