ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1307
  • Εξάμηνο σπουδών: 1ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΓΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 3
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA182/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Α. Χατζηαποστόλου


Περιεχόμενο Μαθήματος


Το επάγγελμα του ναυπηγού. Περιγραφή της μορφολογίας του πλοίου – Είδη συμβατικών πλοίων και χαρακτηριστικά. Είδη θαλασσίων κατασκευών και σκαφών νέας τεχνολογίας. Το θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέοντα σώματα – Εισαγωγή στο πρόβλημα της ευστάθειας – Περιγραφή των υδροδυναμικές. φορτίσεις στις θαλάσσιες κατασκευές. Βασικές αρχές μελέτης ναυπηγικών κατασκευών. Το θεσμικό πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας του πλοίου. Βασικά Θέματα Ενεργειακής Μηχανολογίας - Εφαρμογές στη Ναυτική Μηχανολογία. Βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Πλωτές υπεράκτιες κατασκευές και πράσινη ενέργεια.


Περίγραμμα μαθήματος




  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎