ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1318
  • Εξάμηνο σπουδών: 3ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ), 2(E)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA254/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Θ. Μαζαράκος , Ι. Τίγκας , Ν. Φραγκιαδάκης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Δυνάμεις και ροπές σε επιπλέοντα σώματα. Βασικές εξισώσεις υδροστατικής ισορροπίας. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά επιπλεόντων σωμάτων. Εξέταση των γενικών προβλημάτων ισόογκης μεταβολής και πρόσθεσης βαρών σε επιπλέοντα σώματα. Ευστάθεια άθικτου πλοίου: Υδροστατικές καμπύλες. Εγκάρσια ευστάθεια. Αρχική ευστάθεια και ευστάθεια μεγάλων κλίσεων. Καμπύλες ευστάθειας. Επίδραση ελευθέρων επιφανειών. Καμπύλη στατικής ευστάθειας. Δυναμική ευστάθεια. Κανονισμοί ευστάθειας άθικτου πλοίου του IMO. Διαγωγή πλοίου: Βυθίσματα-Διαγωγή και Εκτόπισμα. Διαγράμματα διαγωγής. Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές εκπονούν τις παρακάτω εργασίες με χρήση ειδικών ναυπηγικών προγραμμάτων. (i) Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών πλοίου. (ii) Υπολογισμός υδροστατικών στοιχείων - Υδροστατικού διαγράμματος. (iii) Υπολογισμός καμπυλών ευσταθείας και καμπύλης στατικής ευστάθειας.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Ναυπηγικό Σχέδιο και αρχές CASD (ΝΑΟΜΕ 1212)


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎