ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1325
  • Εξάμηνο σπουδών: 4ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA200/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Πέππα


Περιεχόμενο Μαθήματος


Το περιβάλλον του πλοίου. Είδη αντίστασης - Η αντίσταση του πλοίου - Συνιστώσες αντίστασης - Αντίσταση συνεκτικότητας-Αντίσταση πίεσης- Αντίσταση τριβής- Αντίσταση κυματισμού. Εκτίμηση της αντίστασης πλοίου με βάση τις συστηματικές σειρές. Υπολογισμός της αντίστασης με τη μέθοδο FORMDATA. Υπολογισμός της αντίστασης με τη μέθοδο Lap-Keller. Πειραματικός προσδιορισμός της αντίστασης. Ομοιότητα και διαστατική ανάλυση. Η πειραματική μέθοδος Froude. Η έλικα και η γεωμετρία της - Θεωρία ελίκων. Αλληλεπίδραση γάστρας-έλικας. Σχεδίαση έλικας με τη χρήση συστηματικών σειρών. Σπηλαίωση ελίκων – Κριτήρια σπηλαίωσης ελίκων. Άλλα μέσα πρόωσης πλοίων. Γραμμική θεωρία θαλάσσιων κυματισμών. Εισαγωγή στη δυναμική συμπεριφορά πλοίου σε κυματισμούς.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎