Μιχαήλ Σέρρης

   +30  210  538  7357

   mserris (at) uniwa.gr

  Γραφείο: Κ12.006

  Ώρες υποδοχής:
Δευτέρα 12:00 – 14:00,
Τετάρτη 13:00 – 15:00

 

 

   Βιογραφικό σημείωμα

Μιχαήλ Σέρρης

Λέκτορας

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1999.
 • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1990.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Φυσική με έμφαση στην Πειραματική Πυρηνική Φυσική

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πυρηνική Φυσική
 • Αντιδράσεις βαρέων ιόντων
 • Φασματοσκοπία – γ υψηλού σπιν
 • Φυσική Νετρονίων
 • Μετρήσεις της ενεργούς διατομής πυρηνικής αντίδρασης
 • Θεωρητικοί υπολογισμοί

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

M. Serris, M. Diakaki, S. Galanopoulos, M. Kokkoris, M. Lamprou, C. T. Papadopoulos, R. Vlastou, P. Demetriou, C. A. Kalfas, and A. Lagoyannis. Experimental and theoretical study of the (n,2n) reaction on 174,176 Hf isotopes. Phys. Rev. C 86, 034602 (2012).

R. Vlastou, A. Kalamara, M. Serris, M. Diakaki, M. Kokkoris, V. Paneta, M. Axiotis and A. Lagoyannis. Neutron Induced Reactions with the 17 Mev Facility at the Athens Tandem Accelerator NCSR ‘Demokritos’. Physics Procedia 66 (2015) 425 – 431.

A. Kalamara, R. Vlastou, M. Kokkoris, N. G. Nicolis, N. Patronis, M. Serris, V. Michalopoulou, A. Stamatopoulos, A. Lagoyannis and S. Harissopulos, 197Au(n,2n) reaction cross section in the 15–21 MeV energy range. Phys. Rev. C 97, 034615 (2018).

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Φυσική Ι
 • Φυσική ΙΙ
 • Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου
 • Ατομική – Πυρηνική Φυσική

 

Μεταπτυχιακά
 • Έλεγχος Ταλαντώσεων σε Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας