Νικόλαος Σγούρος

Επίκουρος Καθηγητής

Σπουδές

  • Διδακτορικό στην περιοχή της Επιστήμης των Υπολογστών,  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ALBA, 2017
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διατμηματικό), 2015.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος στoν Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών (Διατμηματικό), 2002.
  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών, 1999

 

Γνωστικό αντικείμενο

Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Μηχανική Μάθηση με έμφαση στη Ναυπηγική Βιομηχανία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συστήματα καταγραφής, οργάνωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και μεγάλων δεδομένων
  • Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης με εφαρμογές στη ναυτιλία
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) και κυβερνοασφάλεια
  • Κυβερνοφυσικά συστήματα

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

C. Zarakovitis, D. Klonidis, Z. Salazar, A. Prudnikova, A. Bozorgchenani, Q. Ni, C. Klitis, G. Guirgis, A. Cavalli, N. Sgouros, E. Makri, A. Lalas, K. Votis, G. Amponis, W. Mallouli, “SANCUS: Multi-layers Vulnerability Management Framework for Cloud-native 5G networks,” In 16th Int. Conf. on Availability, Reliability and Security (ARES 2021). ACM, NY, USA, Art. 108, pp. 1–10

D. Klonidis, F. R. Davoli, N. Sgouros, G. Amponis, G. Katsikas, T. Xirofotos, R. Bruschi,  C. Lombardo, I. Giannoulakis, E. Kafetzakis, P. Gouvas, “5G-INDUCE – A NetApp Orchestration Platform Enabling On-Demand Deployment of Security Services,”in EUCNC 6G Summit, Workshop: From 5G to 6G Automated and Intelligent Security: FAST, 2021

C. Loukas, N.P. Sgouros, “Multi-instance multi-label learning for surgical image annotation”, Int J Med Robotics Comput Assist Surg., e2058, 2020

N. P. Sgouros, C. Loukas, V. Koufi, T.G. Troupis, E. Georgiou, “An Automated Skill Assessment Framework for Surgical Training Tasks”, Wiley Int. J. Med. Robotics. Comput. Assist. Surg, e1853, 2019

P. Letsas, M. Efremidis, N. P. Sgouros, K. Vlachos, D. Asvestas, A. Sideris, “Catheter ablation of persistent atrial fibrillation: The importance of substrate modification”, World Journal of Cardiology vol.7(3) pp. 111-118, 2015

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά

 

Μεταπτυχιακά