Αλέξανδρος Θεοδουλίδης

Αλέξανδρος Θεοδουλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Σπουδές

  • Διδακτορική Διατριβή στην επιστημονική περιοχή της Ναυτικής Υδροδυναμικής,  Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 1995.
  • Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 1986.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Στατική Ανάλυση Ναυπηγικών Κατασκευών & Κανονισμοί Κατασκευής Πλοίων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αντοχή Πλοίων & Ναυπηγικών Κατασκευών
  • Φορτίσεις σωμάτων κινούμενων σε ρευστό με ελεύθερη επιφάνεια.
  • Μη-γραμμική ανάλυση & μεταλυγισμική συμπεριφορά ενισχυμένων πλακών.
  • Κόπωση ναυπηγικών κατασκευών

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Αthanassoulis, G., Voutsinas, S., Theodoulides A., “A Hamiltonian Variational Principle for sready, nonlinear, free-surface flows”, First Int. Conference on Math. and Num. Asp. on Propagation Phenomena, Strasbourg (1991).Gerostathis, Th.P., Belibassakis, K.A.,
A.A Theodoulides, C.G. Politis, M.G. Gerardis, I.N. Ergas, «Comparative Study of Strength Assessment Procedures Used by the Classification Societies» , IMDC 2009.
I.G. Tigkas, A.A. Theodoulides, “On the effective breadth of plating”, IMAM 2011.
C.G. Politis, V.G. Voutsinas, A.A. Theodoulides, “On line assessment of operability of a RO-RO passenger ship in a seaway”, in Proceedings of “Atmospheric Modelling from Microscale to Global – 5th RAMS Workshop and related applications”, Santorini, Greece (2002).
Theotokatos, G.A. Livanos, S. Dimitrellou, E. Strantzali, D.-N. Pagonis, K. Politis, A. Theodoulides, D. Peirounakis, P. Mizithras, 2015, “Design of LNG storage and feeding system for an open type ferry”, 16th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM), 21 – 24 September 2015, Pula, Croatia.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
  • Διαμήκης Αντοχή Πλοίου
  • Κανονισμοί Νηογνωμόνων
  • Στατική Ανάλυση Ναυπηγικών Κατασκευών

 

Μεταπτυχιακά
  • Δομική Σχεδίαση Πλοίου