Ιωάννης Τίγκας

Επίκουρος Καθηγητής

Σπουδές

 • Διδακτορικό στη “Μη-Γραμμική Δυναμική Ανάλυση της Κατευθυντικής Αστάθειας Πλοίων σε Άνεμο και Κύματα”, τομέας Μελέτης Πλοίου, Σχολή Ναυπηγών Μηχ/λόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2010
 • MSc in Shipping, Trade and Finance, City University Business School, Αγγλία, 2002
 • MSc in Marine Technology, Marine Technology Dept., University of Newcastle Upon Tyne, Αγγλία, 2001
 • BEng in Naval Architecture, Marine Technology Dept., University of Newcastle Upon Tyne, Αγγλία, 2000

 

Γνωστικό αντικείμενο

Δυναμική ευστάθεια πλοίου

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μη Γραμμική Δυναμική Συμπεριφορά Πλοίου
 • Ανάλυση Διακλαδώσεων και Εφαρμογές «Συνέχισης» Στάσιμων Λύσεων στη Ναυπηγική
 • Ευστάθεια Πορείας και Ελικτικότητα Πλοίου σε Κυματισμό και Άνεμο
 • Μοντελοποίηση Κατάκλισης Πλοίου μετά από Βλάβη

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Tigkas I. & Spyrou K. J. (2023): Hybrid Surging and Surf-riding motions of a ship in steep Bi-chromatic following seas. Ocean Engineering, Vol. 269, Issue 113522, Elsevier Press, 1-15.

Tigkas I. & Spyrou K. J. (2021): Continuation Analysis of Ship Motions in Bi-chromatic Following/Quartering Seas, 1st International Conference on the Stability and Safety of Ships and Ocean Vehicles (STABS 2021), Glasgow, Scotland, UK.

Tigkas I.G. and Spyrou K.J. (2019): Bifurcation Analysis of Ship Motions in Steep Quartering Seas, Including Hydrodynamic “Memory”, Contemporary Ideas on Ship Stability- Risk of Capsizing, Springer Publishers, 325-345.

Spyrou K. and Tigkas I. (2011): Nonlinear Surge Dynamics of a Ship in Astern Seas: “Continuation Analysis” of Periodic States with Hydrodynamic Memory, Journal of Ship Research, Vol. 55, No 1, 19-28.

Spyrou K J., Tigkas I., Scanferla G., Pallikaropoulos N. and Themelis N. (2008): Prediction Potential of the Parametric Rolling Behaviour of a Post-Panamax Containership. Ocean Engineering, Vol. 35, Issues 11-12, Elsevier Press, 1235-1244.

Spyrou K., Tigkas I. and Chatzis A. (2007): Dynamics of a Ship Steering in Wind Revisited, Journal of Ship Research, Vol. 51, No 2, 160-173.
Tigkas I.G. and Pallikaropoulos N. (2008): Parametric Rolling Behaviour of a Containership, Topics on Chaotic Systems, World Scientific Publishing, 344-352.

Spyrou K.J and Tigkas I.G. (2007): Nonlinear Dynamics of Ship Steering Behaviour Under Environmental Excitations, International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM) Symposium on Fluid-Structure Interaction in Ocean Engineering, IUTAM Bookseries, Vol. 8, Springer Publishers, 261-272.

Tigkas I. and Spyrou J. (2012): Continuation Analysis of Surf-Riding And Periodic Responses of a Ship in Steep Quartering Seas, 11th International Conference on the Stability of Ships and Ocean Vehicles, Athens, Greece.

AbuBakar A., Dow R., Tigkas I.G., Samuelides M.S., Spyrou K.J. (2010): Investigation of an Actual Collision Incident Between a Tanker and a Bulk Carrier, 11th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS 2010), Rio de Janeiro, Brazil.

Spyrou K.J. and Tigkas I.G. (2007): Principle and Application of Continuation Methods for Ship Design and Operability Analysis, 10th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS 2007), Houston, Texas, USA.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Δυναμική Ευστάθεια Πλοίου
 • Δυναμική και Ταλαντώσεις Ναυπηγικών Κατασκευών
 • Ευστάθεια Πλοίου Μετά από Βλάβη
 • Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου
 • Εκτίμηση και Διαχείριση Κίνδυνου στη Ναυτιλία