Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

 • Α’ Εξάμηνο
 • Γ’ Εξάμηνο
 • Ε’ Εξάμηνο
 • Ζ’ Εξάμηνο
 • Θ’ Εξάμηνο

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αιθουσών

 

 • Αίθουσα Κ16.110
 • Αίθουσα Κ11.137
 • Αίθουσα Κ11.136
 • Αίθουσα Κ11.135
 • Σχεδιαστήριο
 • Εργαστήριο Εργαλειομηχανών