Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακ. ετ. 2020-2021