Ανακοίνωση για ορκωμοσία Ιουνίου 2021 φοιτητών που ακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ