Ανακοίνωση για την ορκωμοσία Ιουνίου 2021 φοιτητών που ακολουθούν το 5-ετές πρόγραμμα ΠΑΔΑ