Εξέταση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ