Ορθή επανάληψη – Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξάμηνου ακ. ετ. 2020-2021 Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία»