Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ