Γενικές ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησαν την  Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν...

Ανακοίνωση Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης ανά μάθημα των υποψηφίων Διδασκόντων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης...