Μεταπτυχιακού προγράμματος

Η επικοινωνία με τη γραμματεία του Τμήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση na@uniwa.gr. Η επικοινωνία των φοιτητών, γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το λογαριασμό του ηλεκτρονικού...