Διοικητικό προσωπικό

Avatar Woman

Ανδριτσάκη Μαρία

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Avatar Woman

Ταβερναράκη Βαρβάρα

Υπεύθυνη σπουδαστικών θεμάτων
Avatar Woman

Δημητρακοπούλου Αλεξάνδρα

Διοικητικός Υπάλληλος