Πρακτική άσκηση

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρ. Κ. Πολίτης
Καθηγητής
Τηλ: 210-5385339
email: cpolitis@teiath.gr

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

  • Κωνσταντίνος Πολίτης, Καθηγητής, Πρόεδρος
  • Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
  • Παγώνης Δημήτριος-Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος

 

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης