Πρακτικής άσκησης

Όσοι/ες φοιτητές/τριες του Tμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση, να επικοινωνήσουν με email με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, κύριο Μ....

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4406/24.09.2021, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου πρέπει υποχρεωτικά να...