Πρακτικής άσκησης

Το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2022-2023 υπάρχουν εικοσιπέντε (25) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική...