Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Στο Τμήμα μας το ρόλο του προσωπικού Ακαδημαϊκού Συμβούλου αναλαμβάνει κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι παρακολουθούν τους φοιτητές, τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών τους. Ο προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να συζητούν με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλό τους οποιοδήποτε ζήτημα της ακαδημαϊκής ζωής τους απασχολεί, π.χ. προβλήματα με μαθήματα, εργαστήρια, θέματα που αφορούν τον κανονισμό σπουδών, επιλογή μαθημάτων, ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, δεν υποχρεούται όμως να εγγυάται εκ των προτέρων λύση για κάθε πρόβλημα.

 

Η γραμματεία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ενημερώνει τους φοιτητές για τον προσωπικό τους Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών.

 

Πληροφορίες για τον προσωπικό Ακαδημαϊκό Σύμβουλο μπορείτε να βρείτε και στον Κανονισμό λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου.