Μαθήματα ΠΠΣ

Μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1 NAOΜE1101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
2 NAOΜE1102 ΦΥΣΙΚΗ Ι 5 ΜΓΥ 3(Θ), 2(Ε) 143
3 NAOΜE1103 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
4 NAOΜE1104 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD 4 ΜΓΥ 2(Θ), 2(E) 117
5 NAOΜE1105 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ 4 ΜΓΥ 3(Θ) 117
6 NAOΜE1106 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 4 ΜΓΥ 4(Θ) 117
7 NAOΜE1307 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΜΕ 2(Θ) 82
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 26 862

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
8 NAOΜE1108 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 6 ΜΓΥ 5(Θ) 156
9 NAOΜE1209 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 3 MEY 3(Θ) 83
10 NAOΜE1110 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 6 ΜΓΥ 3(Θ), 2(Ε) 156
11 NAOΜE1211 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 6 ΜΕΥ 5(Θ) 156
12 NAOΜE1212 ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(Ε) 143
13 NAOΜE1213 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4 ΜΕΥ 2(Θ), 2(Ε) 117
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 26 811

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
14 NAOΜE1114 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
15 NAOΜE1215 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 5 ΜΕΥ 4(Θ) 143
16 NAOΜE1216 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 5 ΜΕΥ 4(Θ) 143
17 NAOΜE1217 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
18 NAOΜE1318 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 6 3(Θ), 2(Ε) 156
19 NAOΜE1219 MHXANIKH III
5 ΜΕY 4(Θ) 143
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 25 845

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
20 NAOΜE1120 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
21 NAOΜE1221 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝIΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(E) 130
22 NAOΜE1222 ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ - ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 5 MΕΥ 4(Θ) 130
23 NAOΜE1223 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
5 ΜΕΥ 4(Θ) 143
24 NAOΜE1224 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(Ε) 143
25 NAOΜE1325 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 24 832

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
26 NAOΜE1326 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 143
27 NAOΜE1327 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ 5 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 143
28 NAOΜE1328 ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
29 NAOΜE1229 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ EΛΕΓΧΟ 4 ΜΕY 2(Θ), 2(E) 117
30 NAOΜE1130 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 3 ΜΓΥ 3(Θ) 90
31 NAOΜE1340 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
32 NAOΜE1232 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4 ΜΕY 4(Θ) 117
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 27 857

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
33 NAOΜE1331 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 4 ME 2(Θ), 2(E) 104
34 NAOΜE1333 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
35 NAOΜE1334 ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΟΙΟΥ 6 ΜΕ 5(Θ) 169
36 NAOΜE1335 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
37 NAOΜE1337 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 5 ΜΕ 2(Θ), 2(E) 143
38 NAOΜE1338 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 25 858

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
39 NAOΜE1339 ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4 ΜΕ 2(Θ), 2(Ε) 117
40 NAOΜE1342 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
41 NAOΜE1341 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 5 ΜΕ 4(Θ) 143
42 NAOΜE1336 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄
43 NAOΜE1243 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
44 NAOΜE1344 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄
45 NAOΜE1345 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
46 NAOΜE1357 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
47 NAOΜE1247 ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄
48 NAOΜE1248 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
49 NAOΜE1349 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
71 NAOΜE1371 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕ 220
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 18 - 25 855 - 871

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
50 NAOΜE1350 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΟΥ 6 ΜΕ 5(Θ) 156
51 NAOΜE1351 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6 ΜΕ 5(Θ) 156
52 NAOΜE1362 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6 ΜΕ 5(Θ) 156
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄
53 NAOΜE1253 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 4 ΜΕΥ 4(Θ) 117
54 NAOΜE1354 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄
55 NAOΜE1266 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
56 NAOΜE1346 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
57 NAOΜE1267 ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 4 ΜΕΥ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄
58 NAOΜE1358 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
59 NAOΜE1370 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
71 NAOΜE1371 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕ 220
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 18 - 25 805 - 819

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
60 NAOΜE1360 ΑΝΩΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΙΚΩΝ 6 ΜΕ 5(Θ) 156
61 NAOΜE1361 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ 6 ΜΕ 5(Θ) 156
62 NAOΜE1352 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 6 ΜΕ 4(Θ) 156
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄
63 NAOΜE1363 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
64 NAOΜE1364 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
65 ΝΑΟΜΕ1365 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΜΕ 4(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄
66 NAOΜE1355 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
4 ΜΕ 3(Θ) 117
67 NAOΜE1356 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
68 NAOΜE1368 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄
69 NAOΜE1369 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
70 NAOΜE1359 ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4 ΜΕ 3(Θ) 117
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
71 NAOΜE1371 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕ 220
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 17 - 25 805 - 819

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
72 NAOΜE1372 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 - - 850
ΣΥΝΟΛΑ 30 - - 850