Προπτυχιακού προγράμματος

Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΠΣ, τόσο για τους φοιτητές ΠΑΔΑ όσο και για τους φοιτητές ΤΕΙ,  για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, έπειτα...

Ανακοίνωση για βελτίωση βαθμολογίας για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2023 http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2022/12/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΕΚ.2022.pdf   Αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2022/12/Αίτηση-Βελτίωση-Βαθμολογίας-ΔΕΚ.2022.doc  ...