Προπτυχιακού προγράμματος

Όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εξεταστούν στη διπλωματική - πτυχιακή τους εργασία υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως τις 18/02/2022,...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.Επισημαίνεται...

Όσοι/ες φοιτητές/τριες του Tμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση, να επικοινωνήσουν με email με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, κύριο Μ....