Προπτυχιακού προγράμματος

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν "Ναυπηγικό Σχέδιο και αρχές CASD" τα ακαδημαϊκά έτη: 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Να προσέλθουν στην αίθουσα του σχεδιαστηρίου για να παραλάβουν τα...

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν...