Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση της οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) και ενσωματώνει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στην επιστήμη και εκπαίδευση του Ναυπηγού Μηχανικού.

 

Μετά τη ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες θεωρίες, αρχές, κανονισμούς, νομοθεσίες, μεθοδολογίες και εργαλεία σχετικά με τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, μετασκευή, επισκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση πλοίων και πλωτών κατασκευών.
  • ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού δημιουργώντας προοπτικές για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.
  • παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις στην έρευνα και τεχνολογία αιχμής στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Ναυπηγικής, Ναυτικής Μηχανολογίας και Θαλάσσιας Τεχνολογίας
  • κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν, διεθνώς, σε Ναυπηγεία, Ναυπηγικά γραφεία, Ναυτιλιακές εταιρείες, Νηογνώμονες καθώς και στο Δημόσιο ως μελετητές, επιβλέποντες κατασκευών ή επισκευών, πραγματογνώμονες σε αξιώσεις (claims) και εκτιμήσεις, υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, σε τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.α.

 

Με αρχή το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα προσφέρει το νέο πενταετές πρόγραμμα σπουδών, το πλήρες κείμενο του οποίου μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Επίσης, παρακάτω δίνονται οι αντιστοιχίσεις των μαθημάτων των προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών με το πενταετές πρόγραμμα: