Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που την περίοδο αυτή εκπονούν Πρακτική Άσκηση και την είχαν διακόψει λόγω των περιοριστικών μέτρων, ότι μπορούν να την συνεχίσουν...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ότι οι κάτωθι αναφερόμενοι διδάσκοντες θα δέχονται τους φοιτητές για απορίες και γενικότερες ερωτήσεις, μέσω της πλατφόρμας MS...

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 26 Απριλίου...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών που ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑΔΑ ότι η προθεσμία Δηλώσεων Μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020...

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση σπουδών μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική  και μόνο αίτηση στο email της Γραμματείας χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το email που τους έχει...

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 44726/Ζ1/09-04-2020 (ΦΕΚ 1271/τ.Β΄/09-04-2020) Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό...