Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών: