Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος

Σύμφωνα με το Άρθρο 62 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/τ. Β΄/21-10-2020) η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου του Τμήματος, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε έναν ή περισσότερους Καθηγητές του Τμήματος, με απαλλαγή από άλλα διοικητικά καθήκοντα.

 

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

 

Για το ακαδ. έτος 2022-2023 ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του Τμήματος είχε ορισθεί ο κ. Ι. Τίγκας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΔΑ. Για επικοινωνία ή και διενέργεια τηλεδιάσκεψης μέσω MS Teams, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί του.

 

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος

Ιωάννης Τίγκας

Επίκουρος Καθηγητής

τηλ. : +30 210 538 5844

email: itigkas@uniwa.gr

 Γραφείο: Κ10.136