Μεταπτυχιακού προγράμματος

Η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠMΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τη Δευτέρα, 11/10/2021 και ώρα 13:00, στην αίθουσα...

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4406/24.09.2021, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου πρέπει υποχρεωτικά να...