Μεταπτυχιακού προγράμματος

Στα πλαίσια πρόληψης της εξάπλωσης της COVID-19 καλούνται οι φοιτητές να τηρούν αυστηρά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠαΔΑ (Μέτρα προφύλαξης). Σε περίπτωση...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.Επισημαίνεται...