Μεταπτυχιακού προγράμματος

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση σπουδών μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική  και μόνο αίτηση στο email της Γραμματείας χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το email που τους έχει...

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και όλες οι αρμόδιες ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του, καταβάλλουν καθημερινά τεράστιες και συντονισμένες προσπάθειες, ώστε οι...