Επικοινωνία

 

Πρόεδρος τμήματος:

Δ. Κουμπογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: +30-210-5385310 (Εσωτ: 5310)

+30-210-5385390 (Εσωτ: 5390)

dkoub@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος:

Μ. Ανδριτσάκη

Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω

Τηλ.: +30-210-5385307,

+30-210-5385310 (Εσωτ: 5310)

na@uniwa.gr

Γραφείο:  Κ10.006