Γενικές ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να αποστείλουν τα χαρτιά της εγγραφής τους στο Τμήμα, διεύθυνση na@uniwa.gr , και να τα υποβάλλουν στο ΠΑΔΑ στην διεύθυνση preregister.uniwa.gr,...

Η εξυπηρέτηση του κοινού από την Γραμματεία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον δεν είναι δυνατή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού...

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους ακαδημαϊκούς υποτρόφους η αξιολογική κατάταξη της Επιτροπής Αξιολόγησης ανά γνωστικό αντικείμενο/μάθημα. Στην κατάταξη της Επιτροπής οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι...