Γενικές ανακοινώσεις

Όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εξεταστούν στην διπλωματική - πτυχιακή τους εργασία υποχρεούνται να υποβάλουν στην γραμματεία του τμήματος το αργότερο έως τις 19/02/2021...

Όσοι εκ των φοιτητών δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής – διπλωματικής εργασίας οι ημερομηνίες υποβολής παρατείνονται έως την Παρασκευή 18/12/20. Εκ της γραμματείας...

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να αποστείλουν τα χαρτιά της εγγραφής τους στο Τμήμα, διεύθυνση na@uniwa.gr , και να τα υποβάλλουν στο ΠΑΔΑ στην διεύθυνση preregister.uniwa.gr,...

Η εξυπηρέτηση του κοινού από την Γραμματεία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον δεν είναι δυνατή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού...